هَش

00000000000000000009a9ac7a914d78101bfa6362e7fdd5ad37465bf5eb62d9

General info

استخراج شده در
۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ ۲۲:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,120 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004503 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
887 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001577 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,035 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,315 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
38,563.91 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,441,017,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
38,570.16 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,441,251,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.06294019 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,352 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,070.76 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 233,544 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.31294019 BTC {{ Math.abs(change) }}% 235,896 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,398,124 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,553 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 865,143 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ ۲۱:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل c49e92 935ad418d59bbe5470770bb517abeb5ff6b8c8579dd38df4d698 70dd4e
سختی 26,643,185,256,535 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,467,826,234 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,568,320 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000027c9cefdbd785fb650 ffaf57
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Mined by glenm/,mm4= ħP&>sgtQOt</Bd? {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}