هَش

000000000000000000090165c547c5adcb4996617c8870658cca2573e648881f

General info

استخراج شده در
۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ ۰۸:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,690 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00009125 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,300 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002902 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,886 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,432 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
53,066.80 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,309,670,400 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
53,073.05 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,310,060,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.11584636 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,225 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
23,518.70 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 389,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.36584636 BTC {{ Math.abs(change) }}% 397,025 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,269,883 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,340 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 907,819 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ ۰۷:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870916 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4b27c2 d6c0526db52892e8f33c6e2864f6e2f2dced978cd3197f278cff f7f1f7
سختی 20,082,460,130,831 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,858,974,569 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,794,504 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000022ef0e4a14de1b8d2b a1560c
داده‌های کوین‌بیس WvgBTC.com/x8husmmp+ߪ wU$WZ] Iq {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}