هَش

000000000000000000079cc566280c14b11983607cae63be70d1939ca9be3305

General info

استخراج شده در
۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۴:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,521 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004257 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,258 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001550 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,946 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,040 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,482.98 BTC {{ Math.abs(change) }}% 109,550,696 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,489.23 BTC {{ Math.abs(change) }}% 109,703,424 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.06187616 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,512 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,957.85 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,731 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.31187616 BTC {{ Math.abs(change) }}% 154,243 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,454,055 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,234 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 846,393 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۳:۱۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 547356672 10 {{ Math.abs(change) }}%    20a00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000101000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 330511 ab6f7bc391e79cb5eea865ffc7c58cf556fabb67f4ab0741153a 3ae3f9
سختی 28,174,668,481,289 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,474,210,444 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,530,686 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000332bb352daa3094453 14ee60
داده‌های کوین‌بیس o Mined by AntPool871Ie6!mm4fu#x,aPsM_PlN{_, {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}