هَش

000000000000000000072b64c1362041a3bcf80ab540bca304b9322f9376f452

General info

استخراج شده در
۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Poolin {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3,336 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00013578 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
2,736 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00004996 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,954 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
9,171 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
8,010.49 BTC {{ Math.abs(change) }}% 129,962,440 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
8,016.74 BTC {{ Math.abs(change) }}% 130,063,840 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.1997399 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,241 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
48,185.37 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 101,400 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.4497399 BTC {{ Math.abs(change) }}% 104,641 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,471,536 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,999,786 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 842,750 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۶:۰۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 671080452 10 {{ Math.abs(change) }}%    27ffe004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100111111111111110000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 0c3eca 83884b31634a20c12a5c04c0f7b72be0ffacacdd8489a33339e8 76ec56
سختی 36,950,494,067,222 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,718,630,808 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,375,189 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003a74cfea32b272afc2 123382
داده‌های کوین‌بیس X9c/poolin.com/mmfՌrAT,h,4q 0Boi[Sߔ{O7o {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}