هَش

00000000000000000006c18d03da434c0081fc01de080fc0d610189a6c929738

General info

استخراج شده در
۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۲:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Foundry USA Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,218 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004785 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,027 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001708 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,024 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
7,536 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
6,985.66 BTC {{ Math.abs(change) }}% 170,708,540 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
6,991.91 BTC {{ Math.abs(change) }}% 170,861,260 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.036816 BTC {{ Math.abs(change) }}% 900 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,432.71 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,731 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.286816 BTC {{ Math.abs(change) }}% 153,631 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 769,782 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,157,060 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 462,426 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۲:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 859512832 10 {{ Math.abs(change) }}%    333b2000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 110011001110110010000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 50eb65 ebfb4628e5c52d854753d93e9becefe058839598376212694533 59f6e3
سختی 28,174,668,481,289 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,893,504,598 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,530,686 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000332afff2ab8404e36d 2e79fe
داده‌های کوین‌بیس o Kb/Foundry USA Pool #dropgold/7U {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}