اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000000645dc10bb20089542e19fd747f747f10355b8ff02e3a1

General info

استخراج شده در
۱۸ مارس ۲۰۲۳ ۱۶:۱۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,156 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00034774 BTC {{ Math.abs(change) }}% 10 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,822 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00010951 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,125 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
8,788 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,243.89 BTC {{ Math.abs(change) }}% 199,453,380 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,250.14 BTC {{ Math.abs(change) }}% 199,625,460 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.43716001 BTC {{ Math.abs(change) }}% 12,037 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
7,014.51 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 172,088 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.68716001 BTC {{ Math.abs(change) }}% 184,124 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,257,527 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,200 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 911,891 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ مارس ۲۰۲۳ ۱۵:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 883023876 10 {{ Math.abs(change) }}%    34a1e004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 110100101000011110000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b610d7 944a04ebb4adc6796b54ff486725ba9d1b184e444dece81d25f6 4ead5b
سختی 43,551,722,213,590 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,887,968,285 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,299,521 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000042fa64d7b65a61279e 9a301e
داده‌های کوین‌بیس mm.x"zo!p0{?ߧ (eڐԛr/slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}