اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000005d5f45b38dacb7b92ed28a1f81815e730cbdc559da443

General info

استخراج شده در
۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۱۶:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,181 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004263 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,893 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001917 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,946 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,960 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,647.42 BTC {{ Math.abs(change) }}% 94,474,670 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,653.67 BTC {{ Math.abs(change) }}% 94,833,096 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.07653746 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,389 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
73,171.37 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 358,419 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.32653746 BTC {{ Math.abs(change) }}% 362,808 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,795,650 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,228 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 732,526 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۱۵:۳۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 676765700 10 {{ Math.abs(change) }}%    2856a004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101000010101101010000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4eb77c 3d62d3b9e183c0d519d43eb1ee0375902f826571e19bbd96be0b f4da24
سختی 22,674,148,233,453 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,705,983,309 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,689,514 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000249af77e9bb52ab1b9 d8ec4c
داده‌های کوین‌بیس e L)/slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}