اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000004bccea73ea44f3e213600e20655fcff6e848d2562d040

General info

استخراج شده در
۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۹:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3,778 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00017984 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
3,087 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00006678 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,775 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
11,505 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
6,708.59 BTC {{ Math.abs(change) }}% 114,062,110 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
6,714.84 BTC {{ Math.abs(change) }}% 114,168,376 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.26656223 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,532 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
20,501.12 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 106,265 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.51656223 BTC {{ Math.abs(change) }}% 110,797 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,482,623 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,437 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 836,938 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۷:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 541065216 10 {{ Math.abs(change) }}%    20400000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000010000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b0d4dc 2b39e1ac750363f11152494b7744ff856babbcca2bb0867c3b91 875fb7
سختی 34,244,331,613,176 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,278,290,727 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,414,640 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003af3dfcadf46812d77 2b104a
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool883d)3mmV h})f-,:kL6|Q {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}