هَش

00000000000000000004b7da8f4c3f7018a211e78512552e32630ff6aac1976e

General info

استخراج شده در
۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۰۱:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,776 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005318 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,552 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002024 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,999 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,511 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,791.70 BTC {{ Math.abs(change) }}% 30,463,284 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,797.95 BTC {{ Math.abs(change) }}% 30,569,550 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.06087865 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,035 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
18,294.27 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 106,265 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.31087865 BTC {{ Math.abs(change) }}% 107,300 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,145,059 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,009,961 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 621,634 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۰۰:۴۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 586555396 10 {{ Math.abs(change) }}%    22f62004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100010111101100010000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 56efd1 8b58bd52f62494a3da1fee1fb09542cbd0f30100e6ac4974ecfd e1d50e
سختی 36,950,494,067,222 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,659,313,701 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,375,189 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003ae7f1122501e3c8aa 4da817
داده‌های کوین‌بیس mmR>͜TGȰX7KCKl`n-ex*/slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}