هَش

000000000000000000035db12e90bded2ca5b0113e213c0e66975ed6d1e372ee

General info

استخراج شده در
۱۳ اوت ۲۰۲۲ ۲۱:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,938 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005300 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,661 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002253 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,808 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,504 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,347.41 BTC {{ Math.abs(change) }}% 106,107,250 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,353.66 BTC {{ Math.abs(change) }}% 106,259,784 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.08168663 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,994 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,151.66 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,544 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.33168663 BTC {{ Math.abs(change) }}% 154,537 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,541,650 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,626,719 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 695,023 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۳ اوت ۲۰۲۲ ۲۰:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 425f15 6e1184dec2121ad04d5c5d442be174785c0d73100afb1900181d 38b01b
سختی 28,174,668,481,289 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,535,171,916 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,530,686 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000033236470abea1e7e3f 6865d6
داده‌های کوین‌بیس o Mined by AntPool850G[6mm)CJB׊yū^ep;'L^SQ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}