اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000000239d28ae7805aaef77c3a7cb5c35ca2d6269a6958857b

General info

استخراج شده در
۱۹ مارس ۲۰۲۳ ۰۵:۰۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
703 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005906 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
612 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003468 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,105 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,841 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
2,784.68 BTC {{ Math.abs(change) }}% 75,617,910 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,790.93 BTC {{ Math.abs(change) }}% 75,787,630 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.13845627 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,760 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
858.77 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 169,719 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.38845627 BTC {{ Math.abs(change) }}% 173,479 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 2,344,539 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,411 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 549,624 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ مارس ۲۰۲۳ ۰۳:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 547356672 10 {{ Math.abs(change) }}%    20a00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000101000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 45d16c f3437f09aa0495ecaac79ebef465ee8a1e63d42bf1205839f278 089f48
سختی 43,551,722,213,590 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,602,401,629 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,299,521 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000004307642373eda511c2 fa18e6
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool971=mm=lWkY֨b~O? "VnofE_ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}