هَش

00000000000000000001f3fe402829fdb4dcc3b207739a7344d84142ad31a22a

General info

استخراج شده در
۲۸ مه ۲۰۲۲ ۰۶:۵۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,019 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00007071 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
876 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002903 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,617 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,793 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11,486.41 BTC {{ Math.abs(change) }}% 328,947,740 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11,492.66 BTC {{ Math.abs(change) }}% 329,126,720 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.03965624 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,136 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,334.32 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 178,988 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.28965624 BTC {{ Math.abs(change) }}% 180,123 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 561,125 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,367,303 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 268,726 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۸ مه ۲۰۲۲ ۰۶:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 543162368 10 {{ Math.abs(change) }}%    20600000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000011000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل bce08a c8ab0c1ba92e6b5a9d5e99bd71ecf88faac761320c64538478ec b11499
سختی 29,897,409,688,834 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,135,964,226 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,492,960 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000002ea77c185b398d4a97 7f9555
داده‌های کوین‌بیس D\ terrapool.io block mined by clean energy \5p,QJ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}