هَش

00000000000000000001f09ff7e2969d2a695680ccc31c644f712a55c70f5542

General info

استخراج شده در
۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۰۲:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,005 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002921 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
825 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001126 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,528 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,496 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,709.81 BTC {{ Math.abs(change) }}% 29,070,916 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,716.06 BTC {{ Math.abs(change) }}% 29,177,182 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.03441506 BTC {{ Math.abs(change) }}% 585 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
21,816.76 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 106,265 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.28441506 BTC {{ Math.abs(change) }}% 106,850 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,178,564 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,056,639 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 626,025 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۰۱:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 547356676 10 {{ Math.abs(change) }}%    20a00004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000101000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8d4319 cecb8192ec5cef4a881c8226c62ab923c9448d6a29b3237bd52b 922d97
سختی 34,244,331,613,176 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 999,237,424 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,414,640 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003ae8ae67bd85923bad 5a7f32
داده‌های کوین‌بیس mmib 5D_4U^M&diqe&>N;/slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}