هَش

00000000000000000001dd857b36e96168849048074938182171677ce1f82f0c

General info

استخراج شده در
۱۳ اوت ۲۰۲۲ ۲۰:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
222 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00007629 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
181 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002898 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
475 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
721 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
283.70 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6,924,304 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
289.95 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,076,847 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00776802 BTC {{ Math.abs(change) }}% 190 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
189.55 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,544 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25776802 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,733 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 102,272 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 269,765 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 55,831 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۳ اوت ۲۰۲۲ ۲۰:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 766509060 10 {{ Math.abs(change) }}%    2db00004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101101101100000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 1931d0 c5c2a696d44c50975b7313851093c152ba574b738b68ae6f5169 174876
سختی 28,174,668,481,289 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,646,099,218 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,530,686 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003323179097b8413026 05a1ac
داده‌های کوین‌بیس o ,mm:nUs-<[Y~ tmD̿,QrQ🐟 /F2Pool/k̍b {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}