اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000000016f19f6b5b21dd9742efeb20313f8bcbcf69189d02324

General info

استخراج شده در
۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ ۱۶:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Foundry USA Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
707 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00006258 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
608 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002789 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,595 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,905 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,117.56 BTC {{ Math.abs(change) }}% 148,429,620 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,123.81 BTC {{ Math.abs(change) }}% 148,559,950 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.03631093 BTC {{ Math.abs(change) }}% 757 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
17,799.95 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 130,338 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.28631093 BTC {{ Math.abs(change) }}% 131,095 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 580,523 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,303,007 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 240,828 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲ ۱۵:۵۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ca0ae1 666d083d86303b620746e4ec961e5fbf6d76e2a5494194d9f9ff 25d95e
سختی 29,152,798,808,272 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 549,502,595 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,508,719 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000314827d640424371f7 d01536
داده‌های کوین‌بیس oLb/Foundry USA Pool #dropgold/ S|<?\ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}