اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000000e07a6284ced3bbea61a4a932a5827647fe9cbb109746

General info

استخراج شده در
۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۳:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
631 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00006958 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
534 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003129 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
9,783 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,117 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,460.45 BTC {{ Math.abs(change) }}% 72,283,070 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,466.70 BTC {{ Math.abs(change) }}% 72,384,360 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.12505188 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,027 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
4,500.82 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 101,283 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.37505188 BTC {{ Math.abs(change) }}% 103,310 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,797,754 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,998,272 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 733,506 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ ۲۲:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259524 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 467cab b60f51b6b243d10da8fcf6526c65387660bd25752b3bb5fcd260 284374
سختی 36,950,494,067,222 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 298,614,359 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,375,189 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003a140fb5a7942d0a0a e11cd9
داده‌های کوین‌بیس ,mmD&r}U›G'_"`+ 🐟 /F2Pool/k< {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}