هَش

0000000000000000000021b74a760eaea5caf3015bde29e254d9f13e859038f2

General info

استخراج شده در
۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۱۰:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,668 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00016455 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
2,262 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00007333 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,938 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
7,615 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
20,368.36 BTC {{ Math.abs(change) }}% 346,310,940 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
20,374.61 BTC {{ Math.abs(change) }}% 346,417,220 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.29272199 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,977 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
10,388.19 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 106,265 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.54272199 BTC {{ Math.abs(change) }}% 111,242 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,779,353 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,323 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 737,990 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ ۰۸:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 790757376 10 {{ Math.abs(change) }}%    2f220000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111001000100000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f4993f 29930cd7e2ddbb91d771a24dd736600267e5000f077677501638 4936fd
سختی 34,244,331,613,176 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,692,791,856 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,414,640 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000003aee27f40e081d5e77 061414
داده‌های کوین‌بیس KuCoinPool902 1mmse;ˈM#<MX9.HC# {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}