نوع
scripthash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 5 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
ارسال‌شده {{ Math.abs(change) }}% 5 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
77 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
39 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
0 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BTC Price
61,366.00 USD {{ Math.abs(change) }}%
24ساعت گذشته