نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 9 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 6 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
24 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
20 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
1 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BTC Price
66,030.00 USD {{ Math.abs(change) }}%
24ساعت گذشته