هَش

0000000000000000046f43ecc4cb8eb6693a023402c85bb9ef289e9ef1f6a058

General info

استخراج شده در
۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ ۱۶:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
551 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000391 BSV {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
720 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,143 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7.75 BSV {{ Math.abs(change) }}% 843 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
14.00 BSV {{ Math.abs(change) }}% 1,523 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00134978 BSV {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
31.83 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BSV {{ Math.abs(change) }}% 680 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25134978 BSV {{ Math.abs(change) }}% 680 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 345,375 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ ۱۵:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 671080448 10 {{ Math.abs(change) }}%    27ffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 7678c8 3afa3d497d20c92e25cbc5cda986c5fae0f50febd520a2ddf5ca 29468b
سختی 61,082,684,790 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,590,497,522 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,832,839 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001340dc0fe07e18acb 3756a1
داده‌های کوین‌بیس  /qdlnk/Qwo֕t^ {{ Math.abs(change) }}%
BSV Price
54.26 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BSV) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BSV) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BSV) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}