هَش

000000000000000009a655448473a63170c5a46c9971a831dc033c36262d2b9b

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۲۳:۱۱ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000726 BSV
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
0.23 BSV
مجموع خروجی
6.48 BSV
مجموع کارمزد
0.00017208 BSV
شاخص Coindays destroyed
0.03
پاداش دوره
6.25 BSV
پاداش
6.25017208 BSV
اندازه 23,944
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۲۲:۵۴ UTC
ورژن 549453824 10    20c00000 16
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2
ریشه مرکل 089e7 4af41833b32ec9960c4daf824daaa0f6b7a86be3f2246c51721449 464ce
سختی 92,420,525,546
نانس 1,334,649,133
بیت 403,432,843
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000012d00787dadde96d46 47807
داده‌های کوین‌بیس Hath4# #pܺPn<F/3{'NRDj

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}