هَش

000000000000000008fab60ed1284807a77b9aaa2992546e022a73cb610063f3

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۲۳:۱۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000597 BSV
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
809.47 BSV
مجموع خروجی
815.72 BSV
مجموع کارمزد
0.00683143 BSV
شاخص Coindays destroyed
525.43
پاداش دوره
6.25 BSV
پاداش
6.25683143 BSV
اندازه 1,143,300
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۲۲:۴۵ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل 1d3ab cf7b2d8f8d4057d52aec6a8b0b92462b3e0d4563f5d1c073153805 f8f4f
سختی 92,057,095,201
نانس 2,286,888,559
بیت 403,435,921
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000012d0062f8e70be67ac 02a07
داده‌های کوین‌بیس /taal.com/Please pay 0.5 sats/byte, info@taal.com7v^\

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}