هَش

00000000000000000b24da383f8dead807af1d43971c495a94cee036671f5528

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۲۲:۲۳ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000524 BSV
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
1.54 BSV
مجموع خروجی
7.79 BSV
مجموع کارمزد
0.00068815 BSV
شاخص Coindays destroyed
0.03
پاداش دوره
6.25 BSV
پاداش
6.25068815 BSV
اندازه 132,152
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۲۱:۳۱ UTC
ورژن 939515904 10    37ffe000 16
ورژن [bits] 110111111111111110000000000000 2
ریشه مرکل 3e098 0d9b4fd2e8f24e893ea951f24000a4ddad887a8d4bb0fff6326328 a9257
سختی 91,183,166,771
نانس 237,095,943
بیت 403,443,423
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000012cffb6b8798b6fdd3 eeec1
داده‌های کوین‌بیس /taal.com/Please pay 0.5 sats/byte, info@taal.comA_

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}