هَش

00000000000000000bff1066fc6bcbf7c6f367466094899d5d8aea38050e491c

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۹:۴۳ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000579 BSV
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
30.05 BSV
مجموع خروجی
36.30 BSV
مجموع کارمزد
0.00347876 BSV
شاخص Coindays destroyed
1,625.51
پاداش دوره
6.25 BSV
پاداش
6.25347876 BSV
اندازه 601,413
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۹:۲۹ UTC
ورژن 536887296 10    20004000 16
ورژن [bits] 100000000000000100000000000000 2
ریشه مرکل 13fe2 5cd521b6f8920dc533300375362c6be82a7f6a8b37a13a5f6f3ebb 83630
سختی 89,471,161,377
نانس 3,850,193,909
بیت 403,458,544
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000012cfe87834f88ba607 0d13a
داده‌های کوین‌بیس /taal.com/Please pay 0.5 sats/byte, info@taal.com yi2

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}