هَش

000000000000000008cff7078b82e4980d147f5e0dbe73f6c0b81fd6930a132a

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۹:۴۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000347 BSV
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
14.62 BSV
مجموع خروجی
20.87 BSV
مجموع کارمزد
0.00187483 BSV
شاخص Coindays destroyed
24.09
پاداش دوره
6.25 BSV
پاداش
6.25187483 BSV
اندازه 540,256
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۹:۲۹ UTC
ورژن 551550976 10    20e00000 16
ورژن [bits] 100000111000000000000000000000 2
ریشه مرکل 40521 31f910cbf5c4b6ba528efd41ac03b8267b18bced52dbc7658c83fd f450a
سختی 87,922,560,111
نانس 3,618,682,255
بیت 403,472,729
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000012cfe72ae551f9f508 44410
داده‌های کوین‌بیس %24hourpool% *UH1

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}