هَش

000000000000000007e63bcdde24ad579a286ab34ced25ac09fd143eed2560c3

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۹:۲۳ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000258 BSV
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
0.59 BSV
مجموع خروجی
6.84 BSV
مجموع کارمزد
0.00258281 BSV
شاخص Coindays destroyed
0.73
پاداش دوره
6.25 BSV
پاداش
6.25258281 BSV
اندازه 998,045
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۸:۴۰ UTC
ورژن 536887296 10    20004000 16
ورژن [bits] 100000000000000100000000000000 2
ریشه مرکل ac973 920029f4fc0bc321b21af44816ae9a01e546091de3130266b6ca44 50c46
سختی 86,883,304,145
نانس 3,423,604,588
بیت 403,482,532
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000012cfde4941986dff7a b7bb7
داده‌های کوین‌بیس miraclepool.netPӓE#

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}