هَش

00000000000000000261d79e847923c7b96ade4c3c57dba597a24c57e86c4945

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۹:۲۲ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00000253 BSV
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
0.11 BSV
مجموع خروجی
6.36 BSV
مجموع کارمزد
0.00250506 BSV
شاخص Coindays destroyed
0.31
پاداش دوره
6.25 BSV
پاداش
6.25250506 BSV
اندازه 990,037
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۸:۳۹ UTC
ورژن 545259520 10    20800000 16
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2
ریشه مرکل 35d00 c63b34c92742eea79a935fb54b61904cee635f6a89984cf4fa51ba f85fe
سختی 86,716,322,412
نانس 1,855,103,576
بیت 403,484,129
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000012cfdd0595f49546c1 f4db4
داده‌های کوین‌بیس miraclepool.netk8az

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}