هَش

000000000000000000be9c4c68dd55b5a54c9b24e0277656f705231bdeedbe21

General info

استخراج شده در
۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۸:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
taal.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,884 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001234 BSV {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,029 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,919 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,625.59 BSV {{ Math.abs(change) }}% 279,569 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,631.84 BSV {{ Math.abs(change) }}% 280,644 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0462888 BSV {{ Math.abs(change) }}% 8 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,067.69 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BSV {{ Math.abs(change) }}% 1,075 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.2962888 BSV {{ Math.abs(change) }}% 1,083 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 3,751,883 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۷:۲۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536887296 10 {{ Math.abs(change) }}%    20004000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4953e4 ee183d85a6dbc3d6b08c23709cd7335609e43843ed7ff9e40542 f327f7
سختی 90,976,401,960 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 565,529,875 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,445,219 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000012cfd6abb12ea2118 f4fdcb
داده‌های کوین‌بیس /taal.com/Please pay 0.5 sats/byte, info@taal.com:ƶԡJY2 {{ Math.abs(change) }}%
BSV Price
173.06 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}