هَش

000000000000000001fde49af47dd6eebdc9d3508bc4876534557c8ad01f7a92

General info

استخراج شده در
۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ ۱۳:۱۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BMG Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
127 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001698 BSV {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
159 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
214 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
163.39 BSV {{ Math.abs(change) }}% 15,032 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
175.89 BSV {{ Math.abs(change) }}% 16,182 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00064272 BSV {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
24,517.67 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BSV {{ Math.abs(change) }}% 1,150 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.50064272 BSV {{ Math.abs(change) }}% 1,150 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 38,047 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ ۱۲:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل a4fd87 1eb2ece9103002e4f8c10d549b95e2cf7fe48ef1ef66879791a1 120aeb
سختی 521,151,525,533 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 168,200,083 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,791,448 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000d37193b7b918fe4c d894a2
داده‌های کوین‌بیس /bmgpool.com/thaEBZ {{ Math.abs(change) }}%
BSV Price
139.92 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}