نوع
pubkeyhash {{ Math.abs(change) }}%
اولین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 3 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
آخرین تغییر موجودی
دریافت‌شده {{ Math.abs(change) }}% 1 سال پیش {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
41 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
44 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی‌های خرج‌نشده
8 {{ Math.abs(change) }}%

تاریخچه تراکنش:

BSV Price
156.87 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل