هَش

0000000000000000001d0f6a48f9b4954c9521b24bb1307da408f1507937c320

General info

استخراج شده در
۱۸ مارس ۲۰۲۳ ۱۹:۰۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
54 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00007349 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
145 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
187 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,901.17 BCH {{ Math.abs(change) }}% 258,122 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,907.42 BCH {{ Math.abs(change) }}% 258,970 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00209694 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
768.63 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 849 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25209694 BCH {{ Math.abs(change) }}% 849 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 28,898 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ مارس ۲۰۲۳ ۱۸:۰۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b13a37 18f67a9f8b2ec3587e4c054db7adbe566c997ce4e42b4da0b089 a351dc
سختی 208,148,682,257 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,461,237,087 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,999,362 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001b43e691e178572f5 45bc04
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/BCHN/Mined by sheva1209/,mm nYnGf\HcUB AxgKV-pTB. {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}