هَش

00000000000000000355d739557f5400e227ac8437f15e55da0bc433942428d6

General info

استخراج شده در
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۴۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
124 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001494 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
356 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
379 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
998.46 BCH {{ Math.abs(change) }}% 114,613 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,004.71 BCH {{ Math.abs(change) }}% 115,330 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00099413 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
1,345.40 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 717 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25099413 BCH {{ Math.abs(change) }}% 718 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 66,888 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۲:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805298176 10 {{ Math.abs(change) }}%    2fffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 9b7510 b64655b6a294f247ebb1561611c58be9ebfcaf9b8abf70a642bc 227203
سختی 251,549,111,458 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 317,643,754 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,939,635 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001a782a89e8f334132 20828b
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/BCHN/Mined by mosi1013/,mm|#v1skkXv~A%p:M[e0P {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}