هَش

000000000000000001b193079a7cffc09a8a0353eaac86d5f21847ff8b326946

General info

استخراج شده در
۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
205 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005196 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
980 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
670 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,482.27 BCH {{ Math.abs(change) }}% 514,520 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,488.52 BCH {{ Math.abs(change) }}% 515,237 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00886135 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
8,036.40 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 717 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25886135 BCH {{ Math.abs(change) }}% 718 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 170,728 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ۱۲:۴۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 775143424 10 {{ Math.abs(change) }}%    2e33c000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101110001100111100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 545def ae938ee8fc3e4ae557369f569f662e41772ed3564f8859d6ac4e 535edd
سختی 252,111,508,706 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 630,206,723 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,938,996 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001a7826e0cd5cce5a3 e8a34c
داده‌های کوین‌بیس   /xH {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}