هَش

000000000000000000a70d4b99333ba5174219b20e6627d89fed63ce0e226079

General info

استخراج شده در
۰۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ۱۰:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
89 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002126 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
164 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
195 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
572.29 BCH {{ Math.abs(change) }}% 67,279 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
578.54 BCH {{ Math.abs(change) }}% 68,014 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00070161 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
5,627.29 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 735 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25070161 BCH {{ Math.abs(change) }}% 735 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 33,217 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ۰۹:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5d3bf5 5da4bd717d70b46fc084180b976c9d0a1d824e69e34def056d30 aef19f
سختی 181,796,034,722 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,926,338,064 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,049,543 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000019f1dd2073170c5f9 088d75
داده‌های کوین‌بیس {c/SBICrypto.com Pool/BCHN/Ed {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}