هَش

0000000000000000035605c619c1c8b7eccd232422b48d8697cdf54540e9208a

General info

استخراج شده در
۱۹ آوریل ۲۰۲۲ ۰۵:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
343 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001857 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
559 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
891 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,527.51 BCH {{ Math.abs(change) }}% 526,121 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,533.76 BCH {{ Math.abs(change) }}% 528,273 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00241142 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
692.36 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,153 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25241142 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,154 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 130,033 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ آوریل ۲۰۲۲ ۰۵:۰۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 612122624 10 {{ Math.abs(change) }}%    247c4000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100100011111000100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 390c5b 6c268d5699ce5598a334c3e56a326fef00297478c402de66e3cb e2e267
سختی 233,288,421,216 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,331,779,178 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,962,057 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000192a4376fc407a6b5 db1f45
داده‌های کوین‌بیس lt; /DPBCH/5AhD {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}