اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000029a02d2f39341334948acee2e553e063136c994ec53c4fe

General info

استخراج شده در
۰۵ فوریه ۲۰۲۲ ۰۴:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
212 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00006969 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
447 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
704 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
720.06 BCH {{ Math.abs(change) }}% 221,570 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
726.31 BCH {{ Math.abs(change) }}% 223,493 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00682579 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
886.95 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,923 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25682579 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,925 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 98,208 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۵ فوریه ۲۰۲۲ ۰۳:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2f0e4e 8494af9a215d2be83e2c2918435de20789b691536fe3568a5006 293992
سختی 195,633,980,301 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,241,138,704 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,021,507 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000018a9996cd22ea3e44 4fc13c
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/BCHN/Mined by gocesolo/& n a {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}