اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000003eb7b1a9e33fb2854931c0df434991ec9fe1facda37cda5

General info

استخراج شده در
۰۱ فوریه ۲۰۲۲ ۱۵:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
32 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004082 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
42 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
111 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
176.97 BCH {{ Math.abs(change) }}% 50,666 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
183.22 BCH {{ Math.abs(change) }}% 52,455 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00055473 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3.19 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,789 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25055473 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1,790 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 13,778 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۱ فوریه ۲۰۲۲ ۱۳:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 547905536 10 {{ Math.abs(change) }}%    20a86000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000101010000110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ec1c4d 57bc1cf6c5976e20f64b1b32ea0ffb2cfd0095983d9e0e46ef5a 9b4ecb
سختی 191,957,159,254 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 394,140,756 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,028,562 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000018a3d3390dfeacc72 b2355e
داده‌های کوین‌بیس /DPBCH/-0"*( {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}