هَش

0000000000000000046d81305d26e89ffa00b5266c02c9e7e129be95777a7332

General info

استخراج شده در
۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ ۲۱:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
94 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003671 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
235 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
496 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
9,553.17 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,604,130 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
9,559.42 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,606,480 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00215477 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
994.71 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,358 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25215477 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,359 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 58,959 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ ۲۰:۴۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 564510720 10 {{ Math.abs(change) }}%    21a5c000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100001101001011100000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 1529f7 d844a3ec809eeccb22fbcec2a458816dd3f43efd6fbd531347e6 526645
سختی 217,489,645,728 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,466,880,379 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,984,494 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001885f23e38c506bbe 0f5398
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool741e W{A^ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}