هَش

000000000000000000bbd60bb1de5587b0ac230276004d8b47a4738a4d8a57cc

General info

استخراج شده در
۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۱۲:۳۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,606 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001937 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
9,154 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,090 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
231,775.63 BCH {{ Math.abs(change) }}% 142,586,050 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
231,781.88 BCH {{ Math.abs(change) }}% 142,589,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.03151301 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
250,073.52 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,845 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.28151301 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,864 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,626,711 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۱۱:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073733632 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4a4139 8c08ce13637e4133570525533ee34ae74b4221b6160db267ed95 6ac29c
سختی 228,983,394,325 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,858,612,757 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,967,864 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000182d72de750038528 322ffc
داده‌های کوین‌بیس (a/SBICrypto.com Pool/BCHN/c/ {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
372.18 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}