هَش

000000000000000003a3a036efeedcf3c1f8a89881a0116cdb57b5c86979dc79

General info

استخراج شده در
۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۰۸:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
373 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003733 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,023 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
895 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
34,918.59 BCH {{ Math.abs(change) }}% 21,521,300 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
34,924.84 BCH {{ Math.abs(change) }}% 21,525,100 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00729733 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
21,373.13 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,852 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25729733 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,857 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 195,737 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ ۰۷:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل fba249 992720d86a2217d8bfe1634843cd3178b9f6ae775cbbda370bdc e3211b
سختی 229,193,155,444 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,028,381,220 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,967,576 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000182d303a97bc42a99 d2a8b8
داده‌های کوین‌بیس 钖3Bitdeer/BCHN/euUI {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
207.35 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}