هَش

000000000000000002776567fdd1afb596f36290e96dea59b469c162a65188e5

General info

استخراج شده در
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ۱۶:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,061 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001579 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,155 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,644 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
171,570.53 BCH {{ Math.abs(change) }}% 94,543,400 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
171,576.78 BCH {{ Math.abs(change) }}% 94,546,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00979566 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
16,577.31 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,444 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25979566 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,449 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 620,836 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ۱۴:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073733632 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 23f3b2 854c8a51a07fd72c4f81d25fc21a04c0b54bfe9cc29253a9a0af 2b5d9c
سختی 227,935,274,514 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 4,174,168,055 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,969,311 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000017c2e37baf0fc3f78 602eca
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/BCHN/,mm:@f\C*KsXE|+f `vb3F {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}