هَش

0000000000000000038711fdb1371f67e839d290c8e6c512fbcb779f3842a0bd

General info

استخراج شده در
۳۱ اوت ۲۰۲۱ ۱۹:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,061 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00002849 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,463 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,082 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
251,725.59 BCH {{ Math.abs(change) }}% 160,477,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
251,731.84 BCH {{ Math.abs(change) }}% 160,481,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01649939 BCH {{ Math.abs(change) }}% 11 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
71,841.35 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,984 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26649939 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,995 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 579,351 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۱ اوت ۲۰۲۱ ۱۸:۵۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 37d47d 6a5d425320d386e5f5f3f4676fc7a9ac9fdd0ae52030f96bec9f fcff15
سختی 230,478,265,752 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,542,568,139 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,965,823 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001795d3e0e2827fbd9 ef445d
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool742[ 2e$O {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
371.26 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}