هَش

00000000000000000012a557eedee1a60667e135550c6b851c169d404e7dde1e

General info

استخراج شده در
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ ۰۸:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,534 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001499 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,024 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,946 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
317,356.53 BCH {{ Math.abs(change) }}% 137,072,640 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
317,362.78 BCH {{ Math.abs(change) }}% 137,075,340 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01816202 BCH {{ Math.abs(change) }}% 8 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
34,442.39 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26816201 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,707 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,212,251 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ ۰۶:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 551550976 10 {{ Math.abs(change) }}%    20e00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000111000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d9b2a1 be2b6a52aae3ab908af112f623cdaa110ee5374bfb8a5abaaafc 95d9bd
سختی 181,075,131,305 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,242,102,882 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,051,121 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000017526064887fc3c45 0a8207
داده‌های کوین‌بیس 1Yfra/BTC.com/BCHN/mmC0w0,ihp a Z:ɚL {{ Math.abs(change) }}%
BCH Price
512.29 USD {{ Math.abs(change) }}%
ماه قبل
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}