هَش

000000000000000000eaacb9968721921a28b31ffd2a95c6a3e9fc98c42eea78

General info

استخراج شده در
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ ۰۷:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
12 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001947 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
371 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
25 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
166.05 BCH {{ Math.abs(change) }}% 71,721 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
172.30 BCH {{ Math.abs(change) }}% 74,420 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00165272 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
210.28 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25165272 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 85,117 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ ۰۶:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 629137408 10 {{ Math.abs(change) }}%    257fe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100101011111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f0ace5 c253b8c3be512378834681392806235deadede0df5ddfc950f30 d57e0f
سختی 180,755,352,626 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 435,648,084 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,051,825 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001752587f988ead39c 998dce
داده‌های کوین‌بیس Hath?"ZS5ҥW[~88 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر