اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000002fcc8f4a766f69600e13d304f072aea109fd159465a6276

General info

استخراج شده در
۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱ ۱۳:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
760 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001734 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,500 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,482 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
45,837.75 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,986,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
45,844.00 BCH {{ Math.abs(change) }}% 19,989,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01059313 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,861.07 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,725 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26059313 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,730 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 611,049 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱ ۱۳:۳۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 538968064 10 {{ Math.abs(change) }}%    20200000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000001000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2b80aa b272bb3b2305ab61699e1327f31fdb2d4f173b7accdeadaae95b 0a5dc4
سختی 193,408,062,353 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,269,309,271 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,025,746 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000174b8839315354ffb fe4f13
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool726  eg {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}