هَش

0000000000000000032ba51c7533e4d12091c7e171227604d44036fec7f5d2f0

General info

استخراج شده در
۰۹ ژوئیه ۲۰۲۱ ۰۳:۴۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
85 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001515 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
577 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
251 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,718.95 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,880,660 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,725.20 BCH {{ Math.abs(change) }}% 2,883,810 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00243472 BCH {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
73.08 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,148 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25243472 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,149 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 160,959 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۹ ژوئیه ۲۰۲۱ ۰۳:۲۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 7ff029 0619780f8c73675fd04e98bcfdb3194f910f2e3eff79ffcadcc5 e17811
سختی 200,250,935,929 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,509,824,023 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,013,015 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000173df32d386040b29 f51676
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool727 ߟj {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}