هَش

000000000000000002f91ea8c265feeb3a799a2577c0050b6fdb2789b56a98a7

General info

استخراج شده در
۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ ۰۷:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,392 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00001534 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
8,611 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,049 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
401,090.28 BCH {{ Math.abs(change) }}% 237,326,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
401,096.53 BCH {{ Math.abs(change) }}% 237,329,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.03354687 BCH {{ Math.abs(change) }}% 20 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
21,446.63 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,698 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.28354687 BCH {{ Math.abs(change) }}% 3,718 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 2,187,621 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ ۰۶:۱۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 354408 ad190823c92f967ff7c5fd4a86c6a35fe9484b03dd0c858c30fc e57074
سختی 289,074,701,429 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 637,410,297 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,902,450 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000001710d30e0254cc135 d4c5e6
داده‌های کوین‌بیس ` mmub1y;3dd1ac542cb19c1d15235 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}