اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

00000000000000000005a89a3e7071ee089dd8f79653abfd24f99feb3fc30920

General info

استخراج شده در
۲۰ مه ۲۰۲۱ ۱۸:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
504 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00011358 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
945 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,074 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
72,024.35 BCH {{ Math.abs(change) }}% 59,064,900 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
72,030.60 BCH {{ Math.abs(change) }}% 59,070,100 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.02092034 BCH {{ Math.abs(change) }}% 17 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,899.44 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,125 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.27092034 BCH {{ Math.abs(change) }}% 5,143 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 184,512 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۰ مه ۲۰۲۱ ۱۸:۲۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 58670e ab8537e98c9766eae33d5dfa70ebfcf3763d8fc63137b28d179f 032e97
سختی 418,346,935,551 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,004,542,988 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,825,425 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000016c438734918622df c887b0
داده‌های کوین‌بیس A)9A)91bb/BTC.TOP/ByBCHN/mmժlHKP~w}xHYh]G # {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}