هَش

0000000000000000018f4f399ecae642df9465a431b61a31010c12fb7d8cccfb

General info

استخراج شده در
۱۹ مه ۲۰۲۱ ۱۹:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3,809 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005310 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,240 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
9,210 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
547,215.72 BCH {{ Math.abs(change) }}% 379,809,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
547,221.97 BCH {{ Math.abs(change) }}% 379,813,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.07774131 BCH {{ Math.abs(change) }}% 54 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
83,426.81 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,338 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.32774131 BCH {{ Math.abs(change) }}% 4,392 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,464,263 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ مه ۲۰۲۱ ۱۶:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل e52408 4174d0c3e129d470c98c62e12475c6494ef2159f1a9191cb5fd0 7afa41
سختی 482,842,345,084 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,740,206,517 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,802,418 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000016c22ff21bce2ffd9 e1a8da
داده‌های کوین‌بیس Psz/BTC.com/BCHN/mmx }q5 MHc a l"X {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی (BCH) مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش (BCH) کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت (BCH) اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}