هَش

000000000000000000b46b8549a31f4acf1db3a83570bb131886f5f879cd6d3b

General info

استخراج شده در
۱۲ مه ۲۰۲۱ ۰۳:۳۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
672 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003700 BCH {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
{{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,506 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,517 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
78,633.28 BCH {{ Math.abs(change) }}% 121,937,410 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
78,639.53 BCH {{ Math.abs(change) }}% 121,947,104 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.01070265 BCH {{ Math.abs(change) }}% 17 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
9,198.49 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BCH {{ Math.abs(change) }}% 9,692 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.26070265 BCH {{ Math.abs(change) }}% 9,709 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 289,524 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ مه ۲۰۲۱ ۰۲:۵۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 545259520 10 {{ Math.abs(change) }}%    20800000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000100000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 694e3c 62cdf718d0732ee014edb6644d93848d8cf6778602db63cc1c1e ee1acc
سختی 518,582,318,162 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,491,384,670 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,792,133 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000016a0971fcc66e7efa 31f5d8
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool728  {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر